1. Home
  2. 宋朝诗词

送程给事中知越州(山阴地胜冠江吴,今得贤侯自禁途) 宋代曾公亮的诗词

送程给事中知越州是[宋代]曾公亮的作品。本文包含:《送程给事中知越州》的原文。山阴地胜冠江吴,今得贤侯自禁途。侍从暂虚青琐闼,藩宣新剖玉麟符。移时前席辞旒扆,不日重城歌袴襦,想到蓬莱游未遍,已应归步在云衢。

经典宋词精选
山阴地胜冠江吴,今得贤侯自禁途。
侍从暂虚青琐闼,藩宣新剖玉麟符。
移时前席辞旒扆,不日重城歌袴襦,
想到蓬莱游未遍,已应归步在云衢。

曾公亮简介

宋代曾公亮的简介

曾公亮(998年-1078年)北宋著名政治家、军事家、军火家、思想家。字明仲,号乐正,汉族,泉州晋江(今福建泉州市)人。仁宗天圣二年进士,仕仁宗、英宗、神宗三朝,历官知县、知州,知府、知制诰、翰林学士、端明殿学士,参知政事,枢密使和同中书门下平章事等。封兖国公,鲁国公,卒赠太师、中书令,配享英宗庙廷,赐谥宣靖。曾公亮与丁度承旨编撰《武经总要》,为中国古代第一部官方编纂的军事科学百科全书。...

原创文章,作者:曾公亮,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/11649.html