1. Home
  2. 唐诗名句

“细数十年梦,十处过中秋。今年清梦,还在黄鹤旧楼头。”诗词全文

水调歌头(中秋饮南楼呈范宣抚)是[宋代]王质的作品。本文包含:《水调歌头(中秋饮南楼呈范宣抚)》的原文。细数十年梦,十处过中秋。今年清梦,还在黄鹤旧楼头。老子个中不浅,此会天教重见,今古一南楼。星汉淡无色,玉锦倚空浮。带秦烟,萦楚雾,

“细数十年梦,十处过中秋。今年清梦,还在黄鹤旧楼头。”出自宋代王质《水调歌头(中秋饮南楼呈范宣抚)》。通过阅读下面《水调歌头(中秋饮南楼呈范宣抚)》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

细数十年梦,十处过中秋。今年清梦,还在黄鹤旧楼头。老子个中不浅,此会天教重见,今古一南楼。星汉淡无色,玉锦倚空浮。
带秦烟,萦楚雾,熨江流。关河离合南北,依旧照清愁。相见_娥冷笑,笑我归来霜鬓,空敝黑貂裘。把酒问清影,肯去伴沧洲。

王质简介

宋代王质的简介

王质,字华卿,太原祁人。五代祖通,字仲淹,隋末大儒,号文中子。通生福祚,终上蔡主簿。福祚生勉,登进士第,制策登科,位终宝鼎令。勉生怡,终渝州司户。怡生潜,扬州天长丞。质则潜之第五子。少负志操,以家世官卑,思立名于世,以大其门。寓居寿春,躬耕以养母,专以讲学为事,门人受业者大集其门。年甫强仕,不求闻达,亲友规之曰:“以华卿之才,取名位如俯拾地芥耳,安自苦于亹茸者乎?扬名显亲,非耕稼可致也。”质乃白于母,请赴乡举。...

原创文章,作者:王质,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/36404.html