1. Home
  2. 唐诗名句

“合奏元和鼓吹声,旌幢交映两辕门。中台上相官仪重,大国诸侯礼数尊。”诗词全文

代虞枢密宴晁制置口号二首 其一是[宋代]王质的作品。本文包含:《代虞枢密宴晁制置口号二首 其一》的原文。合奏元和鼓吹声,旌幢交映两辕门。中台上相官仪重,大国诸侯礼数尊。一会星辰朝北极,八方风雨聚西坤。今朝宾主周旋地,千古英豪气象昏。

“合奏元和鼓吹声,旌幢交映两辕门。中台上相官仪重,大国诸侯礼数尊。”出自宋代王质《代虞枢密宴晁制置口号二首 其一》。通过阅读下面《代虞枢密宴晁制置口号二首 其一》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

合奏元和鼓吹声,旌幢交映两辕门。中台上相官仪重,大国诸侯礼数尊。

一会星辰朝北极,八方风雨聚西坤。今朝宾主周旋地,千古英豪气象昏。

王质简介

宋代王质的简介

王质,字华卿,太原祁人。五代祖通,字仲淹,隋末大儒,号文中子。通生福祚,终上蔡主簿。福祚生勉,登进士第,制策登科,位终宝鼎令。勉生怡,终渝州司户。怡生潜,扬州天长丞。质则潜之第五子。少负志操,以家世官卑,思立名于世,以大其门。寓居寿春,躬耕以养母,专以讲学为事,门人受业者大集其门。年甫强仕,不求闻达,亲友规之曰:“以华卿之才,取名位如俯拾地芥耳,安自苦于亹茸者乎?扬名显亲,非耕稼可致也。”质乃白于母,请赴乡举。...

原创文章,作者:王质,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/36527.html