1. Home
  2. 唐诗名句

“深衣缁缘古风标,不用横飞上九皋。且伴寒泉荐秋菊,水仙王亦是吾曹。”诗词全文

题窦伯山小隐诗六首 其二是[宋代]王质的作品。本文包含:《题窦伯山小隐诗六首 其二》的原文。深衣缁缘古风标,不用横飞上九皋。且伴寒泉荐秋菊,水仙王亦是吾曹。

“深衣缁缘古风标,不用横飞上九皋。且伴寒泉荐秋菊,水仙王亦是吾曹。”出自宋代王质《题窦伯山小隐诗六首 其二》。通过阅读下面《题窦伯山小隐诗六首 其二》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

深衣缁缘古风标,不用横飞上九皋。且伴寒泉荐秋菊,水仙王亦是吾曹。

王质简介

宋代王质的简介

王质,字华卿,太原祁人。五代祖通,字仲淹,隋末大儒,号文中子。通生福祚,终上蔡主簿。福祚生勉,登进士第,制策登科,位终宝鼎令。勉生怡,终渝州司户。怡生潜,扬州天长丞。质则潜之第五子。少负志操,以家世官卑,思立名于世,以大其门。寓居寿春,躬耕以养母,专以讲学为事,门人受业者大集其门。年甫强仕,不求闻达,亲友规之曰:“以华卿之才,取名位如俯拾地芥耳,安自苦于亹茸者乎?扬名显亲,非耕稼可致也。”质乃白于母,请赴乡举。...

古诗词赏析网原创文章,作者:王质,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/36622.html