1. Home
  2. 唐诗名句

“不如归去,不如归去,花稠草繁胡不住。春山春林烟日暮,山花惨悽无意绪。”诗词全文

山友辞 不如归去是[宋代]王质的作品。本文包含:《山友辞 不如归去》的原文。不如归去,不如归去,花稠草繁胡不住。春山春林烟日暮,山花惨悽无意绪。溪可饮,林可啄,饮啄甘香且为乐。呜呼此友兮勿渝约,月明满野松毬

“不如归去,不如归去,花稠草繁胡不住。春山春林烟日暮,山花惨悽无意绪。”出自宋代王质《山友辞 不如归去》。通过阅读下面《山友辞 不如归去》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

不如归去,不如归去,花稠草繁胡不住。春山春林烟日暮,山花惨悽无意绪。

溪可饮,林可啄,饮啄甘香且为乐。呜呼此友兮勿渝约,月明满野松毬落。

王质简介

宋代王质的简介

王质,字华卿,太原祁人。五代祖通,字仲淹,隋末大儒,号文中子。通生福祚,终上蔡主簿。福祚生勉,登进士第,制策登科,位终宝鼎令。勉生怡,终渝州司户。怡生潜,扬州天长丞。质则潜之第五子。少负志操,以家世官卑,思立名于世,以大其门。寓居寿春,躬耕以养母,专以讲学为事,门人受业者大集其门。年甫强仕,不求闻达,亲友规之曰:“以华卿之才,取名位如俯拾地芥耳,安自苦于亹茸者乎?扬名显亲,非耕稼可致也。”质乃白于母,请赴乡举。...

古诗词赏析网原创文章,作者:王质,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/36754.html