1. Home
  2. 唐诗名句

“特进群公表,天人夙德升。霜蹄千里骏,风翮九霄鹏。”诗词全文

赠特进汝阳王二十韵是[唐代]杜甫的作品。本文包含:《赠特进汝阳王二十韵》的原文、译文注释。特进群公表,天人夙德升。霜蹄千里骏,风翮九霄鹏。 服礼求毫发,惟忠忘寝兴。圣情常有眷,朝退若无凭。 仙醴来浮蚁,奇毛或赐鹰。清关尘

“特进群公表,天人夙德升。霜蹄千里骏,风翮九霄鹏。”出自唐代杜甫《赠特进汝阳王二十韵》。通过阅读下面《赠特进汝阳王二十韵》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

特进群公表,天人夙德升。霜蹄千里骏,风翮九霄鹏。
服礼求毫发,惟忠忘寝兴。圣情常有眷,朝退若无凭。
仙醴来浮蚁,奇毛或赐鹰。清关尘不杂,中使日相乘。
晚节嬉游简,平居孝义称。自多亲棣萼,谁敢问山陵。
学业醇儒富,辞华哲匠能。笔飞鸾耸立,章罢凤鶱腾。
精理通谈笑,忘形向友朋。寸长堪缱绻,一诺岂骄矜。
已忝归曹植,何知对李膺。招要恩屡至,崇重力难胜。
披雾初欢夕,高秋爽气澄。尊罍临极浦,凫雁宿张灯。
花月穷游宴,炎天避郁蒸。研寒金井水,檐动玉壶冰。
瓢饮唯三径,岩栖在百层。且持蠡测海,况挹酒如渑。
鸿宝宁全秘,丹梯庶可凌。淮王门有客,终不愧孙登。

译文注释

杜甫《赠特进汝阳王二十韵》译文注释

汝阳王你被特别提拔为王公,真是天人自有好运,全是因为你素有高尚的道德。就像千里马的急蹄踏霜,大鹏展翅直上九霄。
你穿的礼服丝毫不乱,为国事废寝忘记食。圣上对你情常眷顾,你却时时谨小慎微。
喝喝美味的仙酿,酒面浮着米粒,赐予雄鹰以华丽的羽毛。无事清闭关门,一尘不染,中使日相乘。
晚年喜欢简朴的游嬉,平时以孝义为世人赞颂。你善待兄弟,不羡慕虚名。
你的学业可与大儒比美,文词华丽非哲匠能超越。提笔如飞鸾耸立,文章写罢如凤凰飞腾。
你精通文理,谈笑风生,天真烂漫,对朋友没有一丝傲慢。寸心真得让人留恋,千金一诺,从不骄矜。
我有幸归入你的门下,就如归附了才子曹植,你也像才子李膺对杜密一样对我友好。屡次给我恩赐,真让我感到力弱难胜。
你在这高秋气爽的晚上,招我披雾欢饮。酒宴面临江浦,可以看到大雁宿在华灯的下面。
你在炎热的夏天,招我来花前月写游宴避暑。金井水使墨砚寒凉,玉壶里的冰块寒气涌动。
我原本是岩栖在山林的隐逸之士,有瓢饮山泉就心满意足了。错误以勺测量大海,那知道你对我如此厚爱。
你把修仙的鸿宝也告诉了我,我将登上丹梯凌天而去。作为你的门客,我一定不会让你失望的。

杜甫简介

唐代杜甫的简介

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。...

原创文章,作者:杜甫,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/38143.html