1. Home
  2. 唐诗名句

“今日苦短昨日休,岁云暮矣增离忧。霜凋碧树待锦树。”诗词全文

锦树行(因篇内有锦树二字摘以为题非正赋锦树也)是[唐代]杜甫的作品。本文包含:《锦树行(因篇内有锦树二字摘以为题非正赋锦树也)》的原文。今日苦短昨日休,岁云暮矣增离忧。霜凋碧树待锦树。万壑东逝无停留。荒戍之城石色古,东郭老人住青丘。飞书白帝营斗粟,琴瑟几杖柴门幽。青

“今日苦短昨日休,岁云暮矣增离忧。霜凋碧树待锦树。”出自唐代杜甫《锦树行(因篇内有锦树二字摘以为题非正赋锦树也)》。通过阅读下面《锦树行(因篇内有锦树二字摘以为题非正赋锦树也)》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

今日苦短昨日休,岁云暮矣增离忧。霜凋碧树待锦树。
万壑东逝无停留。荒戍之城石色古,东郭老人住青丘。
飞书白帝营斗粟,琴瑟几杖柴门幽。青草萋萋尽枯死,
天马跂足随牦牛。自古圣贤多薄命,奸雄恶少皆封侯。
故国三年一消息。终南渭水寒悠悠。五陵豪贵反颠倒,
乡里小儿狐白裘。生男堕地要膂力,一生富贵倾邦国。
莫愁父母少黄金,天下风尘儿亦得。

杜甫简介

唐代杜甫的简介

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”,为了跟另外两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别开来,杜甫与李白又合称“大李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他的约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。759-766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。...

原创文章,作者:杜甫,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/38733.html