1. Home
  2. 唐诗名句

“去年渭北望卿频,今日深山屐齿新。珠树香沾千涧雨,莲峰翠滴四时春。”诗词全文

和朱晦翁作是[唐代]陈光的作品。本文包含:《和朱晦翁作》的原文。去年渭北望卿频,今日深山屐齿新。珠树香沾千涧雨,莲峰翠滴四时春。渔郎有意休相问,樵子无心可与亲。石榻盘旋忘岁月,瓶罍羞罄故人贫。

“去年渭北望卿频,今日深山屐齿新。珠树香沾千涧雨,莲峰翠滴四时春。”出自唐代陈光《和朱晦翁作》。通过阅读下面《和朱晦翁作》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

去年渭北望卿频,今日深山屐齿新。
珠树香沾千涧雨,莲峰翠滴四时春。
渔郎有意休相问,樵子无心可与亲。
石榻盘旋忘岁月,瓶罍羞罄故人贫。

陈光简介

唐代陈光的简介

陈光,唐末诗人。《直斋书录解题》著录《陈光集》一卷,顾櫰三《补五代史艺文志》著录《陈光诗》一卷,今均已佚。《全唐诗》卷七二七录存其诗一首,《全唐诗补遗》五又补录其诗二首。此外,《全唐诗补编& 183;续拾》卷三六亦补收其诗四首。...

原创文章,作者:陈光,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/40807.html