1. Home
  2. 唐诗名句

“常钦赵夫子,远作五侯宾。见面到今日,操心如古人。”诗词全文

赠赵学士是[唐代]李建勋的作品。本文包含:《赠赵学士》的原文。常钦赵夫子,远作五侯宾。见面到今日,操心如古人。醉同华席少,吟访野僧频。寂寂长河畔,荒斋与庙邻。

“常钦赵夫子,远作五侯宾。见面到今日,操心如古人。”出自唐代李建勋《赠赵学士》。通过阅读下面《赠赵学士》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

常钦赵夫子,远作五侯宾。见面到今日,操心如古人。
醉同华席少,吟访野僧频。寂寂长河畔,荒斋与庙邻。

李建勋简介

唐代李建勋的简介

李建勋[公元八七二年左右至九五二年]字致尧,广陵人。(全唐诗作陇西人。此从唐才子传)约生于唐懿宗咸通十三年,卒于周太祖广顺二年,年约八十一岁。少好学能属文,尢工诗。南唐主李昪镇金陵,用为副使,预禅代之策,拜中书侍郎同平章事。昪元五年,(公元九四一年)放还私第。嗣主璟,召拜司空。以司徒致仕,赐号钟山公,年已八十。时宋齐丘隐居洪州西山,建勋常往造谒致敬。后归高安别墅,一夕,无病而终。建勋著有钟山集二十卷,《唐才子传》传于世。...

原创文章,作者:李建勋,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/42995.html