1. Home
  2. 唐诗名句

“江云未散东风暖,溟蒙正在高楼见。细柳缘堤少过人,平芜隔水时飞燕。”诗词全文

细雨遥怀故人是[唐代]李建勋的作品。本文包含:《细雨遥怀故人》的原文。江云未散东风暖,溟蒙正在高楼见。细柳缘堤少过人,平芜隔水时飞燕。我有近诗谁与和,忆君狂醉愁难破。昨夜南窗不得眠,闲阶点滴回灯坐。

“江云未散东风暖,溟蒙正在高楼见。细柳缘堤少过人,平芜隔水时飞燕。”出自唐代李建勋《细雨遥怀故人》。通过阅读下面《细雨遥怀故人》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

江云未散东风暖,溟蒙正在高楼见。细柳缘堤少过人,
平芜隔水时飞燕。我有近诗谁与和,忆君狂醉愁难破。
昨夜南窗不得眠,闲阶点滴回灯坐。

李建勋简介

唐代李建勋的简介

李建勋[公元八七二年左右至九五二年]字致尧,广陵人。(全唐诗作陇西人。此从唐才子传)约生于唐懿宗咸通十三年,卒于周太祖广顺二年,年约八十一岁。少好学能属文,尢工诗。南唐主李昪镇金陵,用为副使,预禅代之策,拜中书侍郎同平章事。昪元五年,(公元九四一年)放还私第。嗣主璟,召拜司空。以司徒致仕,赐号钟山公,年已八十。时宋齐丘隐居洪州西山,建勋常往造谒致敬。后归高安别墅,一夕,无病而终。建勋著有钟山集二十卷,《唐才子传》传于世。...

原创文章,作者:李建勋,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/43026.html