1. Home
  2. 唐诗名句

“三界无家是出家,岂宜拊凤睹新麻。幸生白发逢今圣,曾梦青莲映玉沙。”诗词全文

酬周相公见赠是[唐代]贯休的作品。本文包含:《酬周相公见赠》的原文。三界无家是出家,岂宜拊凤睹新麻。幸生白发逢今圣,曾梦青莲映玉沙。境陟名山烹锦水,睡忘东白洞平茶。喜擎绣段攀金鼎,谢脁馀霞始是霞。

“三界无家是出家,岂宜拊凤睹新麻。幸生白发逢今圣,曾梦青莲映玉沙。”出自唐代贯休《酬周相公见赠》。通过阅读下面《酬周相公见赠》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

三界无家是出家,岂宜拊凤睹新麻。幸生白发逢今圣,
曾梦青莲映玉沙。境陟名山烹锦水,睡忘东白洞平茶。
喜擎绣段攀金鼎,谢脁馀霞始是霞。

贯休简介

唐代贯休的简介

贯休(823~912年),俗姓姜,字德隐,婺州兰豁(一说为江西进贤县)人,唐末五代著名画僧。7岁时投兰溪和安寺圆贞禅师出家为童侍。贯休记忆力特好,日诵《法华经》1000字,过目不忘。贯休雅好吟诗,常与僧处默隔篱论诗,或吟寻偶对,或彼此唱和,见者无不惊异。贯休受戒以后,诗名日隆,仍至于远近闻名。乾化二年(915年)终于所居,世寿89。...

古诗词赏析网原创文章,作者:贯休,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/53294.html