1. Home
  2. 唐诗名句

“点额万里归,兀坐冷如水。惭愧北阮贤,为余饭设体。”诗词全文

邓成彦邀李益之朱乔年及某一饭适忌日无侑觞是[宋代]邓肃的作品。本文包含:《邓成彦邀李益之朱乔年及某一饭适忌日无侑觞》的原文。点额万里归,兀坐冷如水。惭愧北阮贤,为余饭设体。既邀折槛朱,仍约骑鲸李。人乳已方丈,清歌迟皓齿。那知事大谬,反误占食指。得鹿傥是梦

“点额万里归,兀坐冷如水。惭愧北阮贤,为余饭设体。”出自宋代邓肃《邓成彦邀李益之朱乔年及某一饭适忌日无侑觞》。通过阅读下面《邓成彦邀李益之朱乔年及某一饭适忌日无侑觞》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

点额万里归,兀坐冷如水。
惭愧北阮贤,为余饭设体。
既邀折槛朱,仍约骑鲸李。
人乳已方丈,清歌迟皓齿。
那知事大谬,反误占食指。
得鹿傥是梦,翻羹得无鬼。
我生饮红裙,万事空一洗。
所失如蝟毛,岂惟一饭耳。
端恐荀陈会,自此参辰矣。
凭公反高阳,勿专兰亭美。
主人或素餐,苏晋端可拟。
何妨具大烹,肉食从客鄙。

邓肃简介

宋代邓肃的简介

邓肃(1091~1132),字志宏,南剑沙县(今属福建)人。生于宋哲宗元祐六年,卒于宋高宗绍兴二年,年四十二岁。少警敏能文,善谈论。会李纲罢相,上疏争之,干执政怒,罢归居家,绍兴二年(1132年)五月,携母避寇福唐(今福清),五月初九病逝,年仅41岁,归葬于邓墩。肃著有《栟榈集》三十卷,《挥尘后录》传于世。《闽沙邓氏族谱》载:邓肃,字志宏,父祖谷,长子邓普,字寰宇,次子邓慈。...

原创文章,作者:邓肃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/55046.html