1. Home
  2. 唐诗名句

“客有东征者,夷门一落帆。二年方得到,五日未为淹。”诗词全文

奉和汴州令狐令公二十二韵(同用淹字)是[唐代]白居易的作品。本文包含:《奉和汴州令狐令公二十二韵(同用淹字)》的原文。客有东征者,夷门一落帆。二年方得到,五日未为淹。在浚旌重葺,游梁馆更添。心因好善乐,貌为礼贤谦。俗阜知敦劝,民安见察廉。仁风扇道路

“客有东征者,夷门一落帆。二年方得到,五日未为淹。”出自唐代白居易《奉和汴州令狐令公二十二韵(同用淹字)》。通过阅读下面《奉和汴州令狐令公二十二韵(同用淹字)》全文,你就知道诗词全文,意思,作者简介,上一句和下一句是什么。

客有东征者,夷门一落帆。二年方得到,五日未为淹。
在浚旌重葺,游梁馆更添。心因好善乐,貌为礼贤谦。
俗阜知敦劝,民安见察廉。仁风扇道路,阴雨膏闾阎。
文律操将柄,兵机钓得钤。碧幢油叶叶,红旆火襜襜.
景象春加丽,威容晓助严。枪森赤豹尾,纛吒黑龙髯。
门静尘初敛,城昏日半衔。选幽开后院,占胜坐前檐。
平展丝头毯,高褰锦额帘。雷捶柘枝鼓,雪摆胡腾衫。
发滑歌钗坠,妆光舞汗沾。回灯花簇簇,过酒玉纤纤。
馔盛盘心殢,醅浓盏底黏。陆珍熊掌烂,海味蟹螯咸。
福履千夫祝,形仪四座瞻。羊公长在岘,傅说莫归岩。
眷爱人人遍,风情事事兼。犹嫌客不醉,同赋夜厌厌。

白居易简介

唐代白居易的简介

白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。...

原创文章,作者:白居易,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/55057.html