1. Home
  2. 诗句名句

“进不惊人退不藏,朅来士术惠殊乡。疏馀益信琴多乐,拙甚方虞锦重伤。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

酬杨鸿渐察判见寄是[宋代]赵抃的作品。本文包含:《酬杨鸿渐察判见寄》的原文。进不惊人退不藏,朅来士术惠殊乡。疏馀益信琴多乐,拙甚方虞锦重伤。顾我未能精俗事,感公偏遗好诗章。怀间得胜千金直,莫谓无人识夜光。

《酬杨鸿渐察判见寄》由宋代诗人赵抃创作。阅读完这首诗词,您就知道“进不惊人退不藏,朅来士术惠殊乡。疏馀益信琴多乐,拙甚方虞锦重伤。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

进不惊人退不藏,朅来士术惠殊乡。疏馀益信琴多乐,拙甚方虞锦重伤。

顾我未能精俗事,感公偏遗好诗章。怀间得胜千金直,莫谓无人识夜光。

赵抃简介

宋代赵抃的简介

赵抃(bi& 224;n)(1008年—1084年), 字阅道,号知非,衢州西安(今浙江省衢州市柯城区信安街道沙湾村)人。北宋名臣。元丰七年(1084年),赵抃逝世,年七十七,追赠太子少师,谥号“清献”。赵抃在朝弹劾不避权势,时称“铁面御史”。平时以一琴一鹤自随,为政简易,长厚清修,日所为事,夜必衣冠露香以告于天。著有《赵清献公集》。...

原创文章,作者:赵抃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/82431.html