1. Home
  2. 诗句名句

“翠盖千重,青钱万叠,雨余绿涨银塘。藕花无数,高下斗芬芳。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

满庭芳(和王常令双莲堂)是[宋代]王之道的作品。本文包含:《满庭芳(和王常令双莲堂)》的原文。翠盖千重,青钱万叠,雨余绿涨银塘。藕花无数,高下斗芬芳。浑似华清赐浴,温泉滑、洗出真香。何妨更,合欢连理,高压万芝祥。风流,贤太守

《满庭芳(和王常令双莲堂)》由宋代诗人王之道创作。阅读完这首诗词,您就知道“翠盖千重,青钱万叠,雨余绿涨银塘。藕花无数,高下斗芬芳。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

翠盖千重,青钱万叠,雨余绿涨银塘。藕花无数,高下斗芬芳。浑似华清赐浴,温泉滑、洗出真香。何妨更,合欢连理,高压万芝祥。
风流,贤太守,当年奏瑞,盛事名堂。好是琉璃池上,一片宫妆。况有薰风解愠,流霞泛、丝竹成行。依莲暇,联珠唱玉,应不愧金相。

王之道简介

宋代王之道的简介

公元一〇九三年至一一六九年字彦猷,庐州濡须人。生于宋哲宗元祐八年,卒于孝宗乾道五年,年七十七岁。善文,明白晓畅,诗亦真朴有致。为人慷慨有气节。宣和六年,(公元一一二四年)与兄之义弟之深同登进士第。对策极言燕云用兵之非,以切直抑制下列。调历阳丞。绍兴和议初成,之道方通判滁州,力陈辱国非便。大忤秦桧意,谪监南雄盐税。坐是沦废者二十年。后累官湖南转运判官,以朝奉大夫致仕。之道著有相山集三十卷,《四库总目》相山词一卷,《文献通考》传于世。...

原创文章,作者:王之道,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/82911.html