1. Home
  2. 诗句名句

“清涟万顷渟为湖,湛湛一镜涵太虚。基旁鳞次田莓莓,四望沃若皆膏腴。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

耕渔处是[宋代]卫宗武的作品。本文包含:《耕渔处》的原文。清涟万顷渟为湖,湛湛一镜涵太虚。基旁鳞次田莓莓,四望沃若皆膏腴。蔬畦麦陇间碧树,洲蘋岸蓼连平芜。水村落照晚钟寺,中有一山成画图。郑

《耕渔处》由宋代诗人卫宗武创作。阅读完这首诗词,您就知道“清涟万顷渟为湖,湛湛一镜涵太虚。基旁鳞次田莓莓,四望沃若皆膏腴。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

清涟万顷渟为湖,湛湛一镜涵太虚。
基旁鳞次田莓莓,四望沃若皆膏腴。
蔬畦麦陇间碧树,洲蘋岸蓼连平芜。
水村落照晚钟寺,中有一山成画图。
郑谷无此宽閒野,严濑无此浩渺区。
更於何所堪下钓,更於何所堪荷锄。
谁与卜筑於此居,峨然其冠孔氏徒。
时哉不偶堪遁世,垂缗把耒以自娱。
兴来风月入吟啸,错落吐出鲛盘珠。
人惟内省有足乐,眇视外物芻狗如。
膏粱於此且不愿,况为鱣鲔而施{上四下瓜}。
则知之子命名者,是特寄意耕与渔。
岂亦伯成子高之在野,庄周濠上这观鱼。

卫宗武简介

宋代卫宗武的简介

卫宗武约公元?年至一二八九年字洪父,(一作淇父)自号九山,嘉兴华亭人。生年不详,卒于元世祖至元二十六年。淳佑间历官尚书郎,出知常州。罢官闲居三十余载,以诗丈自娱。宋亡,不仕。宗武著有《秋声集》八卷,《国史经籍志》传于世。诗文气韵冲澹,有萧然自得之趣。...

原创文章,作者:卫宗武,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/83200.html