1. Home
  2. 诗句名句

“吸尽百川还见底,头角惊杀膻与鲔。有时大瞋明月珠,照耀六合光不死。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

臻公释氏之秀者浮游徜徉迹接天下乃者归卧云是[宋代]吴芾的作品。本文包含:《臻公释氏之秀者浮游徜徉迹接天下乃者归卧云》的原文。吸尽百川还见底,头角惊杀膻与鲔。有时大瞋明月珠,照耀六合光不死。沧溟浩荡极游巡,钩深匪惮穷涯涘。今者修鳞何侧倚,岂是吞舟厌迁徒。只

《臻公释氏之秀者浮游徜徉迹接天下乃者归卧云》由宋代诗人吴芾创作。阅读完这首诗词,您就知道“吸尽百川还见底,头角惊杀膻与鲔。有时大瞋明月珠,照耀六合光不死。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

吸尽百川还见底,头角惊杀膻与鲔。
有时大瞋明月珠,照耀六合光不死。
沧溟浩荡极游巡,钩深匪惮穷涯涘。
今者修鳞何侧倚,岂是吞舟厌迁徒。
只应喷浪云日翳,故此盘桓良有以。
朝发夕至固无难,在在处处期一视。
苟容肯向寻常沟,要养此身数千里。
圉圉洋洋信自如,涵泳嚅哜真得理。
从容讵止濠梁游,枯槁宁同车辙里。
至乐元非惠子知,入舟肯作周王美。
谪仙跨背应无由,昌黎脍鲍诚虚拟。
终日相望谁得似,井蛙安足为跨跱。
得所一任笑{左犭右宾}獭,旋体宁容咂蝼蚁。
清波孤虚有余泽,何必龙津夸锯齿。
蕞尔鳏鲕徒唯唯,春来秋花无暂已。
随阳上下一何劳,风波荡薄不自止。
{上敖下言}乎大哉天独委,居然不与众鳞比。
高摩无为还已矣,肯向人求升斗水。
古来大鱼不池活,会须终作风雷起。
殷勤寄语任公子,收拾茂钓毋进跬。

吴芾简介

宋代吴芾的简介

吴芾(1104—1183),字明可,号湖山居士,浙江台州府人(现今浙江省台州市仙居县田市吴桥村)人。绍兴二年(1132)进士,官秘书正字,因揭露秦桧卖国专权被罢官。后任监察御史,上疏宋高宗自爱自强、励精图治。...

原创文章,作者:吴芾,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/83938.html