1. Home
  2. 诗句名句

“东汉诸公孰最贤,南州高士独推先。蒲轮徒枉当年聘,尘榻从教尽日悬。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

和天予孺子亭三首是[宋代]吴芾的作品。本文包含:《和天予孺子亭三首》的原文。东汉诸公孰最贤,南州高士独推先。蒲轮徒枉当年聘,尘榻从教尽日悬。吾道固应天未丧,此时争奈木将颠。栖栖尔辈成何事,那似清风万古传。

《和天予孺子亭三首》由宋代诗人吴芾创作。阅读完这首诗词,您就知道“东汉诸公孰最贤,南州高士独推先。蒲轮徒枉当年聘,尘榻从教尽日悬。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

东汉诸公孰最贤,南州高士独推先。
蒲轮徒枉当年聘,尘榻从教尽日悬。
吾道固应天未丧,此时争奈木将颠。
栖栖尔辈成何事,那似清风万古传。

吴芾简介

宋代吴芾的简介

吴芾(1104—1183),字明可,号湖山居士,浙江台州府人(现今浙江省台州市仙居县田市吴桥村)人。绍兴二年(1132)进士,官秘书正字,因揭露秦桧卖国专权被罢官。后任监察御史,上疏宋高宗自爱自强、励精图治。...

原创文章,作者:吴芾,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/84128.html