1. Home
  2. 诗句名句

“天开华德嗣音徽,尝拥其人御殿闱。万国母仪刊积载,两朝圣嗣日光辉。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

慈圣光献太皇后挽词二首是[宋代]陈襄的作品。本文包含:《慈圣光献太皇后挽词二首》的原文。天开华德嗣音徽,尝拥其人御殿闱。万国母仪刊积载,两朝圣嗣日光辉。羞笾忍弃参差荇,宝匣空馀浣濯衣。从此昭陵原上路,又添遗老泣皇妃。

《慈圣光献太皇后挽词二首》由宋代诗人陈襄创作。阅读完这首诗词,您就知道“天开华德嗣音徽,尝拥其人御殿闱。万国母仪刊积载,两朝圣嗣日光辉。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

天开华德嗣音徽,尝拥其人御殿闱。
万国母仪刊积载,两朝圣嗣日光辉。
羞笾忍弃参差荇,宝匣空馀浣濯衣。
从此昭陵原上路,又添遗老泣皇妃。

陈襄简介

宋代陈襄的简介

(1017—1080)宋福州候官人,字述古,人称古灵先生。与陈烈、周希孟、郑穆友称“四先生”,倡理学。仁宗庆历二年进士。神宗朝为侍御史知杂事,论青苗法不便,出知陈州、杭州。后以枢密直学士知通进、银台司兼侍读,判尚书都省。尝荐司马光、苏轼等三十三人。有《古灵集》。...

原创文章,作者:陈襄,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/87098.html