1. Home
  2. 诗句名句

“诗成要落天地间,太虚明月相往还。声名或觉四海隘,身乃憔悴穷闭关。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

明叔有语赠赣丞曾幼度次韵简明叔并寄幼度为明叔赋买江天诗是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《明叔有语赠赣丞曾幼度次韵简明叔并寄幼度为明叔赋买江天诗》的原文。诗成要落天地间,太虚明月相往还。声名或觉四海隘,身乃憔悴穷闭关。诗中妙理超生死,何但不以彼易此。我来白下岂徒然,簿书凫鹜非吾事。陈

《明叔有语赠赣丞曾幼度次韵简明叔并寄幼度为明叔赋买江天诗》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“诗成要落天地间,太虚明月相往还。声名或觉四海隘,身乃憔悴穷闭关。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

诗成要落天地间,太虚明月相往还。声名或觉四海隘,身乃憔悴穷闭关。

诗中妙理超生死,何但不以彼易此。我来白下岂徒然,簿书凫鹜非吾事。

陈君一见投纻衣,刺天翼并青冥垂。楚人不误玉在璞,山川终用骍之犁。

曾侯愿识今已后,因君示我诗到手。不惟我辈独识真,异馔珍羞甘众口。

几思插翅飞堕前,漫看璧月缺复圆。符移催来定不远,挐音不见闻担肩。

世人千金买婵娟,我视弃去如浮烟。万言杯水世所捐,顾欲赖以无穷传。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/87350.html