1. Home
  2. 诗句名句

“闻道尚书镇益州,故知朝取杜参谋。孤舟南浦欣相遇,万里瞿唐送远游。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

送陈择之从留尚书辟便呈鄂州刘别驾是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《送陈择之从留尚书辟便呈鄂州刘别驾》的原文。闻道尚书镇益州,故知朝取杜参谋。孤舟南浦欣相遇,万里瞿唐送远游。尔后有怀惟罗道,几时因使觅蛮陬。经行访古应成赋,我所思兮黄鹤楼。

《送陈择之从留尚书辟便呈鄂州刘别驾》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“闻道尚书镇益州,故知朝取杜参谋。孤舟南浦欣相遇,万里瞿唐送远游。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

闻道尚书镇益州,故知朝取杜参谋。
孤舟南浦欣相遇,万里瞿唐送远游。
尔后有怀惟罗道,几时因使觅蛮陬。
经行访古应成赋,我所思兮黄鹤楼。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/87414.html