1. Home
  2. 诗句名句

“禅月台边草树苍,下临溪流碧泱泱。君卜居之岁且长,径路不忍夷其荒。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

送徐季益赴婺州陈尚书之招并属寄谢郡守韩侍郎是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《送徐季益赴婺州陈尚书之招并属寄谢郡守韩侍郎》的原文。禅月台边草树苍,下临溪流碧泱泱。君卜居之岁且长,径路不忍夷其荒。我时巾幅上君堂,劳君煮茶炷炉香。与谈世故如有亡,掉头诵诗声绕梁。别

《送徐季益赴婺州陈尚书之招并属寄谢郡守韩侍郎》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“禅月台边草树苍,下临溪流碧泱泱。君卜居之岁且长,径路不忍夷其荒。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

禅月台边草树苍,下临溪流碧泱泱。君卜居之岁且长,径路不忍夷其荒。

我时巾幅上君堂,劳君煮茶炷炉香。与谈世故如有亡,掉头诵诗声绕梁。

别来书劄阙寄将,忽然贻我细作行。似言欲从怀玉旁,迤逦远趣金华装。

金华尚书汉豫章,招礼孺子固所当。出处有道君素详,此行甚重无或伤。

况君袖手久退藏,九十半百胡可忘。傥谒地主询吾乡,为致登临忆侍郎。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/87443.html