1. Home
  2. 诗句名句

“戚戚重戚戚,有抱不自释。问余何所忧,学道不早力。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

期斯远不至登谿亭有怀并属云台刘先生三首是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《期斯远不至登谿亭有怀并属云台刘先生三首》的原文。戚戚重戚戚,有抱不自释。问余何所忧,学道不早力。悠悠复悠悠,头秃颔须白。先对有遗言,朝闻死可夕。矢诗道其怀,庶获师友益。

《期斯远不至登谿亭有怀并属云台刘先生三首》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“戚戚重戚戚,有抱不自释。问余何所忧,学道不早力。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

戚戚重戚戚,有抱不自释。
问余何所忧,学道不早力。
悠悠复悠悠,头秃颔须白。
先对有遗言,朝闻死可夕。
矢诗道其怀,庶获师友益。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/88325.html