1. Home
  2. 诗句名句

“公为州牧我州民,敢叙当年半面亲。故喜来归逢稔岁,况于游倦得閒身。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

呈莫信州障二首 其二是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《呈莫信州障二首 其二》的原文。公为州牧我州民,敢叙当年半面亲。故喜来归逢稔岁,况于游倦得閒身。无功良酝不可恋,仲叔猪肝犹累人。最是妻孥苦惊怪,奈何造请尚趋晨。

《呈莫信州障二首 其二》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“公为州牧我州民,敢叙当年半面亲。故喜来归逢稔岁,况于游倦得閒身。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

公为州牧我州民,敢叙当年半面亲。故喜来归逢稔岁,况于游倦得閒身。

无功良酝不可恋,仲叔猪肝犹累人。最是妻孥苦惊怪,奈何造请尚趋晨。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/88803.html