1. Home
  2. 诗句名句

“春风逞夭邪,烂漫吹已足。维暮笋乃生,如乱更约束。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

明叔以仆护笋不除作长句为调次韵是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《明叔以仆护笋不除作长句为调次韵》的原文。春风逞夭邪,烂漫吹已足。维暮笋乃生,如乱更约束。吾人为之寄,讵可谩弗录。况其耿介姿,政已不可辱。去云解箨后,为我呈新绿。新诗急拜赐

《明叔以仆护笋不除作长句为调次韵》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“春风逞夭邪,烂漫吹已足。维暮笋乃生,如乱更约束。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

春风逞夭邪,烂漫吹已足。维暮笋乃生,如乱更约束。

吾人为之寄,讵可谩弗录。况其耿介姿,政已不可辱。

去云解箨后,为我呈新绿。新诗急拜赐,句解先我欲。

我岂儿女曹,抚玩斯同俗。又殊市井辈,徇利蕲尽斸。

要当去留间,明见妨意曲。分饷可得多,但令舂脱粟。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

古诗词赏析网原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/89160.html