1. Home
  2. 诗句名句

“山溪急宵舂,野市赴朝籴。人言非踊贵,富者犹露积。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

书事 其二是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《书事 其二》的原文。山溪急宵舂,野市赴朝籴。人言非踊贵,富者犹露积。丰年且不饱,恶岁真可戚。悬釜以待炊,衾裯宁许直。

《书事 其二》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“山溪急宵舂,野市赴朝籴。人言非踊贵,富者犹露积。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

山溪急宵舂,野市赴朝籴。人言非踊贵,富者犹露积。

丰年且不饱,恶岁真可戚。悬釜以待炊,衾裯宁许直。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/89527.html