1. Home
  2. 诗句名句

“不念乃兄老,忍遗诸子才。结交予最晚,闻讣亦深哀。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

悼刘仲远 其三是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《悼刘仲远 其三》的原文。不念乃兄老,忍遗诸子才。结交予最晚,闻讣亦深哀。铭志谁为作,松杉何地栽。堂堂那复有,皎日竟浮埃。

《悼刘仲远 其三》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“不念乃兄老,忍遗诸子才。结交予最晚,闻讣亦深哀。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

不念乃兄老,忍遗诸子才。结交予最晚,闻讣亦深哀。

铭志谁为作,松杉何地栽。堂堂那复有,皎日竟浮埃。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/89539.html