1. Home
  2. 诗句名句

“时人蕲惜千金费,肯似俞郎买竹栽。老节尚封南磵雪,定交新得北枝梅。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

乞竹亡有药圃主人买以种之是[宋代]赵蕃的作品。本文包含:《乞竹亡有药圃主人买以种之》的原文。时人蕲惜千金费,肯似俞郎买竹栽。老节尚封南磵雪,定交新得北枝梅。幽禽亦自知人意,度日频能为我来。十饭未妨全不肉,上翻春筍待新雷。

《乞竹亡有药圃主人买以种之》由宋代诗人赵蕃创作。阅读完这首诗词,您就知道“时人蕲惜千金费,肯似俞郎买竹栽。老节尚封南磵雪,定交新得北枝梅。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

时人蕲惜千金费,肯似俞郎买竹栽。
老节尚封南磵雪,定交新得北枝梅。
幽禽亦自知人意,度日频能为我来。
十饭未妨全不肉,上翻春筍待新雷。

赵蕃简介

宋代赵蕃的简介

赵蕃(1143年~1229年),字昌父,号章泉,原籍郑州。理宗绍定二年,以直秘阁致仕,不久卒。諡文节。...

原创文章,作者:赵蕃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/89588.html