1. Home
  2. 诗句名句

“南北本同归何人泣异岐。玄黄本同质,何人悲素丝。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

次山房岐丝吟韵是[宋代]何梦桂的作品。本文包含:《次山房岐丝吟韵》的原文。南北本同归何人泣异岐。玄黄本同质,何人悲素丝。悲泣不自己,吾故悯翟朱。圣贤急救世,犹或与心违。二子救世心,岂原戾阙初。兼爱与为我,

《次山房岐丝吟韵》由宋代诗人何梦桂创作。阅读完这首诗词,您就知道“南北本同归何人泣异岐。玄黄本同质,何人悲素丝。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

南北本同归何人泣异岐。玄黄本同质,
何人悲素丝。悲泣不自己,
吾故悯翟朱。圣贤急救世,
犹或与心违。二子救世心,
岂原戾阙初。兼爱与为我,
本昧善恶几。贼人视兼爱,
残忍终罔知。失己视为我,
流荡返故迟。安得二子心,
不为世道思。吾将责二子,
一切将焉知。

何梦桂简介

宋代何梦桂的简介

淳安人,生卒年均不详,约宋度宗咸淳中前后在世。咸淳元年,(公元一二六五年)进士,为太常博士,历监察御史官,大理寺卿。引疾去,筑室小酉源。元至元中,屡召不起,终于家。梦桂精于易,著有易衍及中庸,致用。...

原创文章,作者:何梦桂,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/91415.html