1. Home
  2. 诗句名句

“三月山方暖,林花互照明。路盘层顶上,人在半空行。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

治平乙巳暮春十四日同宋复古游山巅至大林寺书四十字是[宋代]周敦颐的作品。本文包含:《治平乙巳暮春十四日同宋复古游山巅至大林寺书四十字》的原文。三月山方暖,林花互照明。路盘层顶上,人在半空行。水色云含白,禽声谷应清。天风拂襟袂,缥缈觉身轻。

《治平乙巳暮春十四日同宋复古游山巅至大林寺书四十字》由宋代诗人周敦颐创作。阅读完这首诗词,您就知道“三月山方暖,林花互照明。路盘层顶上,人在半空行。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

三月山方暖,林花互照明。路盘层顶上,人在半空行。

水色云含白,禽声谷应清。天风拂襟袂,缥缈觉身轻。

周敦颐简介

宋代周敦颐的简介

周敦颐,宋营道楼田堡(今湖南道县)人,北宋著名哲学家,是学术界公认的宋明理学开山鼻祖。“两汉而下,儒学几至大坏。千有馀载,至宋中叶,周敦颐出于舂陵,乃得圣贤不传之学,作《太极图说》、《通书》,推明阴阳五行之理,明于天而性于人者,了若指掌。”《宋史& 183;道学传》将周子创立理学学派提高到了极高的地位。...

原创文章,作者:周敦颐,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/97588.html