1. Home
  2. 诗句名句

“风露损衣裾,秋深怀故庐。仆方谈夜梦,客至得家书。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

秋深是[宋代]王镃的作品。本文包含:《秋深》的原文。风露损衣裾,秋深怀故庐。仆方谈夜梦,客至得家书。子黑石莲老,柿红霜叶疏。今年篱下菊,遥忆少人锄。

《秋深》由宋代诗人王镃创作。阅读完这首诗词,您就知道“风露损衣裾,秋深怀故庐。仆方谈夜梦,客至得家书。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

风露损衣裾,秋深怀故庐。仆方谈夜梦,客至得家书。

子黑石莲老,柿红霜叶疏。今年篱下菊,遥忆少人锄。

王镃简介

宋代王镃的简介

王镃(生卒年不详)南宋诗人。字介翁,号月洞,处州平昌县(今浙江省遂昌县湖山镇)人。宋末授金溪(今江西抚州市)县尉。宋亡,遁迹为道士,隐居湖山,与同时宋遗民尹绿坡等人结社唱酬,命其所居“日月洞”,人称“月洞先生”。遗著由其族孙养端于明嘉靖三十七年(1558)刊为《月洞吟》一卷。万历二十一年(1593)汤显祖在赴任遂昌知县期间,为诗集作序称:“宋月洞先生诗殆宛然出晚人之手,宋之季犹唐之季也。”汤显祖敬佩月洞的为人及诗品,还为之题词“林下一人”。入清后其族孙宗虞又补刻后册。...

原创文章,作者:王镃,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/98263.html