1. Home
  2. 诗句名句

“我有无弦琴,繁音迄未弄。自与子结缡,私诩偕桐凤。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

赠内是[近代]单人耘的作品。本文包含:《赠内》的原文。我有无弦琴,繁音迄未弄。自与子结缡,私诩偕桐凤。栖迟十五年,好鸟时成哢。去岁忽病耳,滞结忧思重。子从江北来,我倦江南送。嗟嗟满腹诗

《赠内》由近代诗人单人耘创作。阅读完这首诗词,您就知道“我有无弦琴,繁音迄未弄。自与子结缡,私诩偕桐凤。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

我有无弦琴,繁音迄未弄。自与子结缡,私诩偕桐凤。

栖迟十五年,好鸟时成哢。去岁忽病耳,滞结忧思重。

子从江北来,我倦江南送。嗟嗟满腹诗,贻子百无用。

背人怜迂阔,寸灵遂失控。耳鸣头复晕,坐糜真可恸。

吟咏失所乐,愁患惭与共。挈我作远游,笑谈强从众。

东湖波浩荡,长桥虹飞动。旭日照中州,苗圃解晴冻。

感子回春手,使我豪情纵。归来发生机,重赓幸福颂。

单人耘简介

近代单人耘的简介

单氏,成都妓。与陈抟同时,事见《诗话总龟》前集卷一二。...

原创文章,作者:单人耘,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/99333.html