1. Home
  2. 诗句名句

“小卉春温,老蟾秋洁,诗思欲绽还圆。倚樽半醉,往事触寒烟。”意思,上一句和下一句,诗词全文是什么?

满庭芳 用清真溧水无想山韵是[近代]单人耘的作品。本文包含:《满庭芳 用清真溧水无想山韵》的原文。小卉春温,老蟾秋洁,诗思欲绽还圆。倚樽半醉,往事触寒烟。一带疏林如画,耕牧处、流水溅溅。衡门远、江回风转,南浦又归船。华年,都付与

《满庭芳 用清真溧水无想山韵》由近代诗人单人耘创作。阅读完这首诗词,您就知道“小卉春温,老蟾秋洁,诗思欲绽还圆。倚樽半醉,往事触寒烟。”上一句和下一句是什么,诗词全文是什么。

小卉春温,老蟾秋洁,诗思欲绽还圆。倚樽半醉,往事触寒烟。

一带疏林如画,耕牧处、流水溅溅。衡门远、江回风转,南浦又归船。

华年,都付与,残书剩卷,短榻低椽。喜松萝未剪,蒲石当前。

昨作居巢墨客,过姑溪,还叩朱弦。天能补、飞虹飘雨,正伴蛰龙眠。

单人耘简介

近代单人耘的简介

单氏,成都妓。与陈抟同时,事见《诗话总龟》前集卷一二。...

原创文章,作者:单人耘,如若转载,请注明出处:https://laivah.com/99430.html